Club app icon

Pitchero Club

The official Sonning Hockey Club app

View

Results Grid

2018/19 season - Middx, Berks, Bucks & Oxon - Division 1

  Bic Eas Eas Har Hen Mai New OMT Oxf Ram Son Sta
Bic
L
1 - 4
2 - 3
2 - 0
1 - 2
1 - 2
3 - 2
3 - 0
Eas
1 - 2
1 - 2
L
1 - 1
L
6 - 2
L
6 - 1
Eas
2 - 1
L
L
3 - 0
L
L
1 - 4
2 - 1
4 - 2
L
Har
3 - 3
3 - 2
2 - 4
3 - 2
L
L
5 - 0
11 - 1
Hen
4 - 2
4 - 4
2 - 2
2 - 2
9 - 1
L
2 - 4
5 - 3
5 - 2
Mai
2 - 0
5 - 2
1 - 9
1 - 4
2 - 6
1 - 5
4 - 4
L
0 - 1
New
3 - 0
1 - 3
4 - 2
4 - 2
7 - 2
2 - 0
L
L
L
OMT
0 - 5
L
2 - 0
1 - 6
1 - 3
2 - 2
L
3 - 0
L
1 - 3
Oxf
4 - 1
L
2 - 4
3 - 1
3 - 2
L
10 - 2
L
Ram
2 - 3
L
L
1 - 4
3 - 6
5 - 4
L
L
3 - 2
Son
2 - 2
3 - 1
L
1 - 2
2 - 2
L
3 - 2
2 - 0
Sta
2 - 1
L
1 - 2
L
1 - 3
1 - 5
0 - 5
L
L

Affiliations

Club sponsors